Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ny skyddsjakt efter lodjur på Hornslandet

Lodjur som går på snö

Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter två lodjur på Hornslandet i Hudiksvalls kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen Gävleborg och får pågå fram till och med den 10 mars 2022.

Den 9 februari beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt efter ett lodjur på Hornslandet och den 16 februari 2022 fälldes ett lodjur (diarienummer 1047-2022). Dagarna därpå upptäcktes dock nya lodjursspår och problemen kvarstod. Länsstyrelsens inventeringspersonal kvalitetssäkrade spåren och kunde konstatera att lodjur fortfarande jagar renar på Hornslandet.

För närvarande finns det cirka 1100 renar på Hornslandet. Sedan början av januari har renskötarna rapporterat att lodjur kontinuerligt rör sig i och i anslutning till renhjorden. Inga skadade eller dödade renar har påträffats. Renskötarna misstänker dock att det kan röra sig om ett flertal kadaver inne i renhjorden men de undviker att gå in i den för att undersöka i syfte att undvika att ytterligare störa renarna.

Indirekta skador

Länsstyrelsen bedömer att lodjurens närvaro i anslutning till renhjorden samt dess jaktförsök leder till indirekta skador. Detta i form av att renarna blir stressade och inte får betesro, vilket påverkar renarnas kondition och allmäntillstånd. Nedsatt kondition riskerar att leda till en ökad mottaglighet för sjukdomar, vilket kan medföra en ökad dödlighet i renhjorden både på kort och lång sikt. Ytterligare effekter av nedsatt kondition kan vara att vajans fettreserver, som är nödvändiga för att kunna försörja vårens kalvar med mjölk, helt eller delvis förbrukas.

Samebyn saknar andra lämpliga alternativa områden för vinterbete och att hägna in renarna bedöms inte som en lämplig lösning över längre tid. Att hägna in renarna innebär en orimlig kostnad och arbetsinsats vad gäller underhåll av hägn och utfodring. Det ger även en ökad sjukdomsrisk för renarna. Mot bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att det saknas annan lämplig lösning.

Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten inte kommer att påverka det lokala beståndet negativt då det finns god marginal till länets fastställda miniminivå. Länsstyrelsen bedömer heller inte att skyddsjakten kommer att försvåra möjligheten till upprätthållande av gynnsam bevarandestatus för arten nationellt sett.

Begära ut beslut

Beslutet med diarienummer 1440-2022 i sin helhet går att begära ut via e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss