Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen summerar år 2021

Landshövding Per Bill skriver under Länsstyrelsen Gävleborgs Årsredovisning för 2021

Trots hårda omprioriteringar av resurser på grund av pandemiarbete kan Länsstyrelsen Gävleborg konstatera att flera övriga uppdrag utförts med gott eller utmärkt resultat. Det visar årsredovisning för 2021 som nu har skickats till regeringen.

Torsdagen den 17 februari beslutade landshövding Per Bill om myndighetens årsredovisning som nu är överlämnad till regeringen. I den kan du läsa om Länsstyrelsens verksamhet år 2021 och hur vi bedömt resultatet av vårt arbete.

– Årsredovisningen visar att Länsstyrelsens position fortsatt stärkts under 2021 och att vi genom en god samverkan med bland andra Region Gävleborg och länets kommuner skapat förutsättningar att möta de utmaningar som coronapandemin inneburit, säger landshövding Per Bill.

Utöver de uppdrag som Länsstyrelsen fått i regleringsbrev och andra styrdokument för 2021 har fokus legat på att, med Agenda 2030 som utgångspunkt, bland annat fortsätta arbetet kopplat till länets natur- och kulturmiljötillgångar, mänskliga rättigheter, vattenförsörjning och livsmedel samt näringslivsutveckling.

Av årsredovisningen framgår också att Länsstyrelsen Gävleborg frigjorde närmare 24 000 timmar under 2021 för pandemiarbete.

– Vi kan konstatera att pandemin har stärkt Länsstyrelsens krisorganisation. Det visade sig inte minst när vårt län i augusti utsattes för ytterligare utmaningar när det kraftiga skyfallet drog in. Eftersom vår krisstab redan var aktiverad kunde Länsstyrelsen snabbt agera och stötta länets aktörer i krishanteringen, säger Per Bill.

Trots hårda omprioriteringar av resurser på grund av pandemiarbete kan myndigheten konstatera att övriga uppdrag utförts med gott eller utmärkt resultat.

– Trots de prövningar som 2021 bjöd på är min bedömning att Gävleborgs län står fortsatt starkt när vi nu summerar året. Vi har alla fått kämpa mer än vanligt under det gångna året, men min övertygelse är att vi kommit ut starkare på andra sidan, säger Per Bill.

Förutom att årsredovisningen lämnas till regeringen skickas den också till Riksrevisionen, ekonomistyrningsverket med flera i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här nedan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss