Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överklagar dom om vargjakt

Länsstyrelsen Gävleborg vill att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör länsstyrelsernas möjlighet att fatta ändringsbeslut i licensjakt efter varg. Detta efter att licensjakten i Skrottmyren i Ljusdals kommun stoppades i mitten av januari.

Den 4 januari 2022 beslutade Länsstyrelsen att peka ut ett alternativt revir, Skrottmyren då det fastställts att jakt inte fick bedrivas i reviret Prästskogen. När beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå avslog förvaltningsrätten överklagandena efter att ha bedömt att det inte funnits något formellt hinder att fatta ändringsbeslutet och att förutsättningarna för licensjakt var uppfyllda. Kammarrätten höll dock inte med förvaltningsrättens bedömning och menade istället att det nya beslutet innebär att licensjakt tillåts inom ett helt nytt område och att beslutet därför inte utgör en ändring av det överklagade beslutet, utan att det ska betraktas som ett nytt beslut som har fattats för sent.

Länsstyrelsen konstaterar, med hänvisning till de senaste domarna gällande vargjakten, att det finns påtagliga oklarheter kopplade till Länsstyrelsernas möjlighet att fatta ändringsbeslut. Beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober. Inventeringsperioden pågår mellan den 1 oktober och den 31 mars. Länsstyrelsen har därmed störst kunskap om vargstammen efter att beslutet är fattat. För att syftet med licensjakten ska kunna uppnås anser Länsstyrelsen att det därför måste finnas stora möjligheter att ändra ett beslut om licensjakt efter dels den nyvunna kunskapen, dels förändrade förutsättningar under månaderna mellan beslutet och jakten.

Länsstyrelsen överklagar därför Kammarrättens dom och begär att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör Länsstyrelsens möjlighet att fatta ändringsbeslut i licensjakt efter varg.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss