Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar för integrationsfrämjande insatser

Människor som pratar i en korridor

Den 15 februari öppnar utlysningen för medel till tidiga insatser för asylsökande, för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter och för insatser som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet i mottagandet av nyanlända. Drygt 4 miljoner kronor av de statliga stöden är öronmärkta för Gävleborgs räkning. De kan sökas av både kommuner, organisationer och trossamfund.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Under 2022 fördelar Länsstyrelsen TIA-medel i en ansökningsperiod. Det finns 1 325 000 kronor att fördela i Gävleborgs län. Stödet går till insatser som hjälper asylsökande personer att i framtiden etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Medlen ska gå till insatser som främjar kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller hälsa.

Särskilt prioriterat under 2022 är samhällsinformation till asylsökande och insatser som främjar hälsa. Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 24 mars. Stödet kan sökas av organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund samt trossamfund.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Under 2022 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37a-medel om 1 539 000 kronor. Bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn, i enlighet med: §37a – i förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122).

Under 2022 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade, liksom insatser som sker tillsammans med idéburen sektor.

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 26 april. Medlen kan sökas av kommuner i egen regi eller kommuner i samverkan med en eller flera organisationer.

Bidrag för att skapa beredskap och mottagningskapacitet

Under 2022 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37-medel om 1 201 000 kronor. Bidrag till integrationsinsatser för att skapa beredskap och kapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället, i enlighet med: §37 – i förordning om statlig ersättning för insatser för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn (2010:1122).

Insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet är särskilt prioriterade under 2022.

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 16 september. Medlen kan sökas av kommuner eller kommunalförbund.

Vill du veta mer?

Den 21 februari kan du få mer information om nya projektmedel inom integrationsområdet. Klicka på länken nedan för anmälan.

Anmälan till informationsträff – Informationsmöte om Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2022

Kontakt