Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag upphävs restriktioner för verksamheter

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

I dag upphävs de flesta restriktioner och vi tar ett steg mot en mer normal tillvaro. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen. Nu när restriktionerna lyfts upprätthåller länsstyrelserna en tillsynsberedskap om läget förändras och restriktioner återinförs.

Belastningen på samhället till följd av covid-19 har minskat, därför har regeringen beslutat att avveckla merparten av åtgärderna mot covid-19 den 9 februari. Även om smittspridningen är fortsatt hög finns nu enligt Folkhälsomyndigheten, ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta, genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen. Många av de restriktioner som verksamheter behövt följa under pandemin tas nu bort.

Det innebär att verksamhetsutövare som tidigare behövt vidta smittskyddsåtgärder i de flesta fall nu kan återgå till normal verksamhet. Krav på avstånd mellan sällskap, deltagarbegränsningar, handsprit och beräkning av maxantal i butiker är några av de smittskyddsåtgärder vi nu förhoppningsvis kan lämna bakom oss.

Borttagna restriktioner inom länsstyrelsernas tillsynsansvar:

  • deltagartak, vaccinationsbevis, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis för mässor
  • kvadratmeterbegränsningar och särskilda smittskyddsåtgärder för handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet
  • krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd för verksamheter som bedriver långväga kollektivtrafik
  • deltagarbegränsning för privata sammankomster i exempelvis hyrda lokaler.

Verksamheter kan bedrivas som vanligt

Även om många restriktioner lyfts gäller fortfarande den tillfälliga covid-19-lagen, i dagsläget, fram till 31 maj 2022. Enligt förordningen ska verksamhetsutövare bland annat utforma verksamhetslokaler på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. I det här skedet av pandemin finns inte behov av att vidta några särskilda åtgärder. Därför kan verksamheter från och med 9 februari bedrivas som vanligt.

Länsstyrelserna bibehåller tillsynsberedskap

Länsstyrelserna har i uppdrag att bedriva tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. I den här fasen av pandemin innebär det att länsstyrelserna upprätthåller en tillsynsberedskap om restriktioner återinförs.

– Nu lyfts restriktionerna men vi vet sedan tidigare att smittläget kan förändras snabbt. Därför kommer länsstyrelserna att bibehålla en beredskap och vara redo att skala upp tillsynen igen om det krävs. Till dess kommer länsstyrelserna finnas tillgängliga för råd och information till verksamheter, säger Andreas Ekberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas Län.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar. Länsstyrelserna kan bistå med goda exempel och rådgivning kring vad som kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten.

Information och rådgivning för verksamheter

På Länsstyrelsernas webbplats hittar du information om den tillfälliga covid-19-lagen och gällande regler. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för rådgivning.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 maj 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Vid frågor gällande pandemilagen och tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kontakta gärna enheten för tillsyn covid-19.

E-post covid.gavleborg@lansstyrelsen.se

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss