Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gävleborg snabbar på omställningen av tunga transporter

Naturvårdsverket har beviljat ekonomiskt stöd till länet vilket gör att Gävleborg nu kan snabba på omställningen av tunga transporter regionalt. Två aktörer i länet har genom det statliga investeringsstödet, Klimatklivet, beviljats stöd inom transportsektorn. Stödet ges till så kallade snabbladdare för tunga transporter samt till tankstationer för vätgas.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Åtgärder som tidigare beviljats stöd är klimatsatsningar inom transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.

I Gävleborg har nu företaget REH2 AB beviljas totalt 29,6 miljoner kronor för två anläggningar för tankstation och lokal produktion av vätgas efter E 4 i Gävle och Söderhamns kommuner.

Företaget OrangeGas har beviljats totalt 3, 9 miljoner kronor för publik snabbladdning för tunga fordon. De har dessutom beviljats stöd för uppförande av två tankstationer för vätas, en i Gävle och en i Hofors.

– Genom de här satsningarna ges länet förutsättningar att gå före i en mycket viktig fråga. När utsläpp från kollektivtrafik gått ner och elektrifieringen av personbilstransporter är på god väg, är det utsläpp och elektrifiering av godstransporter som är nästa steg. Där har marknaden delvis hämmats av osäkerhet om tillgång till ladd- och tankinfrastruktur och då innebär dessa satsningar viktiga förutsättningar för en utsläppsfri godstransportsektor, säger enhetschef Christoffer Carstens på Enheten för hållbar utveckling.

Står för en stor del av utsläppen av växthusgas

Transportsektorn står för den största andelen av utsläpp av växthusgaser både nationellt och regionalt. I Gävleborgs län utgör transportsektorns utsläpp mer än 40 procent av de totala utsläppen. Det beviljade stödet från Naturvårdsverket beräknas leda till en årlig minskning av växthusgasutsläpp med 3 400 ton per år.

Under 2019 genererade transportsektorn 575 000 ton koldioxidutsläpp i länet, varav 180 000 kom från kategorin tunga och lätta lastbilar. Därför är dessa åtgärder värdefulla för att nå de nationella målen om utsläppsminskningar från transportsektorn.

Bakgrund

Klimatklivet startade 2015 och anslaget för 2022 ligger på 2,7 miljarder.

Under 2022 genomförs tre ansökningsomgångar. Den första är öppen 10 - 28 februari och under den ansökningsomgången kan det vara svårt att få bidrag beviljat för publik snabbladdning och tankstationer på grund av ändringar av statsstödsregler.

Därefter kommer stödet att vara sökbart 3 maj - 18 maj samt 23 augusti till 8 september.

Kontakt