Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökat fokus på valsäkerhet när Gävleborg går till val 2022

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg är regional valmyndighet och har en viktig roll inför, under och efter valet den 11 september. Förberedelsearbetet är just nu i full gång och nedräkningen har börjat. Inför valen bedrivs ett särskilt riktat arbete för att stärka valsäkerheten.

Förberedelserna inför valen den 11 september påbörjades redan i slutet av förra året. Länsstyrelsen arbetar för fullt med säkerhetsfrågor och har genomfört utbildningar och workshops med samtliga av länets kommuner. Workshoparna har gett kommunerna möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av Valmyndighetens metod för verksamhetsskyddsanalys.

Omvärldsläget orsak till fokuset på valsäkerhet

Vi har ett förändrat omvärldsläge och både MSB och Säkerhetspolisen gör bedömningen att det finns ett ökat hot mot valen. Vi lever också i en omvärld där fler aktörer antas kunna påverka valgenomförandet negativt och där omvärldsläget har aktualiserat behovet av att stärka skyddet av och förtroendet för valgenomförandet.

– Det demokratiska valet ska inte kunna ifrågasättas på grund av bristande säkerhet. Som vanligt analyserar vi risker och sårbarheter och skapat rutiner för att ha en hög säkerhet. Det är viktigt att alla medarbetare, inte bara de som arbetar med själva valet, hjälper oss i detta, säger Caroline Näslund, valansvarig för Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med valet.

Utbildas i verksamhersskydd och säkerhetsfrågor

Inför valet i september har Länsstyrelsen stärkt sitt säkerhetsarbete för att minska risken för att någon kommer åt information eller påverkar arbetet med valet. Valmyndigheten har tagit fram en introduktionsutbildning inom valsäkerhet som alla kommuner och länsstyrelser har möjlighet att ta del av.

Syftet med utbildningen är att alla som arbetar med valet i höst ska ha en grundläggande förståelse för vad hot, som är ämnade att skada, innebär och förslag på hur den egna valadministrationen kan jobba systematiskt med verksamhetsskydd och valsäkerhetsfrågor.

– Vi har ett robust och öppet valsystem i Sverige och det ska vi värna om. Därför arbetar vi alltid för att upprätthålla säkerheten kring vårt eget valarbete. Det handlar både om besöksrutiner, att se över vår beredskap och att vara vaksamma på händelser där vi misstänker olika påverkansförsök, säger Caroline Näslund.

Ändringar i lagen för att säkerställa otillbörlig påverkan

I syfte att stärka skyddet för valen i hört och även minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen har det nu skett några ändringar i vallagen:

  • valmyndigheten har ett uttalat ansvar för att ta fram utbildningsmaterial för länsstyrelser och kommuner
  • valnämnden har det fulla ansvaret för att lägga ut valsedlar i röstnings- och vallokaler, samt ställs krav på en likformig presentation
  • det förtydligas att valsedlar ska tas utan insyn och en röst ska göras iordning i enskildhet
  • om någon inte följer röstmottagarnas anvisningar kan personen uppmanas att lämna lokalen
  • om väljare med funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna finns utlagda ska denne på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne med detta.

Besök Valmyndighetens webb om du vill veta mer om det svenska valsystemet och hur du gör för att rösta i september. Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss