Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg i Korskrogen

Porträtt av varg

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen beslutade den 2 februari om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen i Ljusdals kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 16 februari 2022.

Länsstyrelsen har vid två tidigare tillfällen beslutat om skyddsjakt i det aktuella området och efter samma individ, en hane från reviret Räken. Vargen har rört sig i området sedan nio månader tillbaka, där besöken i och omkring samhällen blivit alltmer frekventa allteftersom tiden gått. Från julhelgen har hanen gått tillsammans med en tik från reviret Tönsen.  Länsstyrelsens bedömning är att vargarna uppvisar ett oönskat beteende i och med att de kontinuerligt söker sig till människor och bebyggelse. Länsstyrelsen konstaterar dock att rörelsemönstret ursprungligen kommer från hanen, baserat på den information som inkommit till myndigheten i detta ärende samt vid tidigare beslut och gör därmed bedömningen att skyddsjakten i första hand ska riktas mot denne individ.

Om vargen får fortsätta att tillvänjas i området finns det stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur. Skrämsel är en åtgärd som konstateras svår att få till effektivt när det kommer till en varg som har ett liknande rörelsemönster. Boenden har ändå försökt skrämma vargen utan resultat, det har även pågått skrämsel i form av skyddsjakter men där vargen fortsätter att återvända till området. Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss