Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronprinsessan besöker Färnebofjärdens nationalpark

Kronprinsessan Victoria luktar på blommor under landskapsvandring Gästrikland 7 juni 2019.

Kronprinsessan Victoria på landskapsvandring i Gästrikland 7 juni 2019. Foto: Raphael Stecksén, Kungl. Hovstaterna

Fredag den 4 februari besöker Kronprinsessan Färnebofjärdens nationalpark i Gävleborgs län. Aktiviteten är den första i en serie med målet att Kronprinsessan ska besöka alla Sveriges nationalparker.

Syftet med besöksserien är att främja friluftsliv, uppmuntra rörelse, bidra till folkhälsa och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser. Samtidigt vill Kronprinsessan lära sig mer om Sveriges nationalparker.

Tanken om att besöka landets samtliga nationalparker väcktes under Kronprinsessans vandringar i Sveriges alla landskap som gjordes mellan hösten 2017 och sommaren 2019. Kronprinsessans besök i Sveriges samtliga nationalparker är ett långsiktigt initiativ som kommer att pågå under ett antal år framöver.

Vid besöken träffar Kronprinsessan lokala experter och får information om bland annat naturfrågor i nationalparken.

Bakgrund

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få.

Nationalparkerna speglar Sveriges natur. Våra sex naturtyper; fjäll, sjöar och vattendrag, kust och hav, ädellövskog, våtmark och barrskog finns alla representerade.

Nationalparken bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Naturvårdsverket förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Det finns idag 30 nationalparker.

Ackreditering

Media bjuds in att delta vid del av besöket. Journalister/fotografer som önskar söka ackreditering är välkomna att göra det till Länsstyrelsen Gävleborgs kommunikationschef Sofia Rohlin, se kontaktuppgifter nedan. Ansökan måste komma in via e-post senast onsdag 2 februari 16.00. Mer information och hålltider kommuniceras vid ackreditering.

Kontakt

Sofia Rohlin
Kommunikationschef Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 13 67
sofia.rohlin@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta:
Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
08-402 60 00
press@royalcourt.se

Kontakt