Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen stöttar i arbetet med att identifiera nyckelpersoner som undantas hemkarantän

Folkhälsomyndigheten har beslutat om undantag från regler om hemkarantän för vissa nyckelfunktioner. Detta för att säkerställa att kritiska samhällsfunktioner kan hållas igång när smittspridningen av covid-19 är hög. Om du som arbetsgivare behöver vägledning kan du vända dig till Länsstyrelsen för rådgivning kring vilka funktioner som ingår i undantagen.

På grund av en fortsatt hög smittspridning av covid-19 finns det risk för omfattande personalbrist inom verksamheter som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att vissa nyckelfunktioner kan undantas från hemkarantän trots att det finns sjukdom i hushållet.

Stöd till tolkning av förhållningsregler

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att stötta arbetsgivare i bedömning av de anpassade förhållningsreglerna.

Länsstyrelsen ska tillhandahålla information till arbetsgivare som har personal som kan omfattas av undantagen från reglerna för hushållskontakter. Stödet handlar även om information kring hur rutiner för screening kan tas fram och införas samt vilka som även fortsättningsvis bör testas för covid-19.

Stöd till dig som arbetsgivare

Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet kan undantas från hemkarantän trots att det finns sjukdom i hushållet. Nyckelfunktioner definieras av MSB och undantaget förutsätter att arbetsgivaren vidtar riskreducerande åtgärder.

Den som är ansvarig för en verksamhet ska i första hand använda MSB:s lista för att bedöma om det rör sig om en nyckelfunktion. Har du som arbetsgivare frågor och behov av stöd i bedömningen inom detta område är du välkommen att kontakt Länsstyrelsen Gävleborg via e-post:
enheten.for.samordning.covid19.gavleborg@lansstyrelsen.se

Viktigt att notera är att Länsstyrelsen inte vill att du som arbetsgivare skickar några personuppgifter eller känsliga uppgifter kring symptom om enskilda medarbetare.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida finns en förteckning på de personalkategorier som, vid behov, kan undantas från förhållningsregler om att stanna hemma från arbete.

Lista över nyckelpersoner hos MSB Länk till annan webbplats.

På Region Gävleborgs hemsida finns information om hur screening kan användas av arbetsgivare som en riskreducerande åtgärd.

Information om screening hos Region Gävleborg Länk till annan webbplats.

Kontakt