Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets framtida elbehov tema för seminarium

Behovet av el i Sverige förväntas vara dubbelt så stort om tjugo till trettio år, sett utifrån dagens behov. Fokus på en fortsatt digitalisering och behovet av omfattande klimatomställningar kräver en ökad tillgång på hållbar elkraft. Vad det här innebär för Gävleborgs län samtalas det om under ett digitalt seminarium den 28 januari.

Den nya spelplanen som Sverige står inför gör att Sveriges elsystem behöver utvecklas och förnyas inom samtliga sektorer. Det handlar om såväl elproduktion och distribution som lagring och effektiv användning av elkraften.

Vår framtida elproduktion är inte bara en riksfråga. Minst lika mycket måste hanteras regionalt och lokalt. Nära företagen och människorna som bor och verkar i Gävleborg. Det handlar bland annat om ett ökat elbehov i en modern och mer klimatvänlig industri, nya elintensiva företag och en transportsektor i förändring.

Samverkan viktig när många sektorer måste ställa om

Utmaningen är att kapaciteten i näten inte alltid räcker och att det är långa tillståndsprocesser för att bygga ut näten för en ökad tillgång på el. Men möjligheterna finns där i form av teknikutveckling, vätgassystem och utbyggnad av förnybar elproduktion genom exempelvis vindkraft och solkraft – allt inom Gävleborgs länsgränser.

– Omställningen till ett fossilfritt samhälle är en av vår tids viktigaste frågor, främst för klimatet men också för att säkerställa teknologisk och industriell konkurrenskraft i länet. Tillgång till leveranssäker och fossilfri el är en nyckel och möjlighet, både för elektrifiering av industri och transportsektorn, och det går mycket snabbt nu, säger landshövding Per Bill.

– För att möjliggöra en snabb omställning har vi alla en viktig roll att spela för att förstå varandras mål och förutsättningar, för att säkerställa att förutsättningar för planering och genomförande är rättssäkra, förutsägbara och effektiva.

Arena elkraft Gävleborg samordnar privata och offentliga aktörer

Seminariet vänder sig främst till beslutsfattare eller tjänstepersoner inom näringsliv, kommun, regional myndighet eller annan branschaktör som arbetar med samhällsplanering och energifrågor.

Arrangörer är Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. Aktörerna utgör Arena elkraft Gävleborg, ett samverkansforum med fokus på elförsörjningens ökade betydelse för klimatomställning och utveckling i länet.

Arenan samordnas av Region Gävleborg och samlar privata och offentliga aktörer från lokal till nationell nivå; elproducenter, eldistributörer, industri, näringsliv, akademi, kommuner och regionala myndigheter.

Läs mer på Arena elkraft Gävleborg Länk till annan webbplats.

Ta del av seminariet i efterhand

Kontakt