Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Marknadsföring av guiden som beskrivs i texten

Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare.

Länsstyrelserna har tillsammans med Polisen, Brå och Svenskt Näringsliv tagit fram en guide om hur näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet.

Guide: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Länk till annan webbplats.

– Samverkan är en av de mest grundläggande komponenterna i det lokala brottsförebyggande arbetet. Näringslivets viktiga roll i denna process belyses bland annat i det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott”. Näringslivet utgör en betydande del av ett lokalsamhälle. Genom att bygga upp en gemensam kunskapsbaserad samverkan skulle vi bland annat kunna höja kvaliteten på lägesbilder, belysa fler perspektiv och därigenom öka möjligheterna till att förebygga brott, säger Malin Wiktoreng, nationell samordnare för länsstyrelserna inom det brottsförebyggande området.

Guiden är ett komplement till "Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete", som tagits fram av SKR, Brå och Polisen. Guiden innehåller goda råd, konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur näringslivets inkludering i det brottsförebyggande arbetet kan fungera i praktiken.

– I framtagandet av guiden har länsstyrelserna representerats av de regionala samordnarna Camilla Tjernberg i Västra Götaland och Ida Klingzell i Örebro län. Genom deras, och övriga samverkansparters, engagerade arbete har de lyckats producera en praktiknära och användarvänlig guide som tydligt belyser att näringslivet är en viktig aktör att involvera i det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Malin Wiktoreng avslutningsvis.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss