Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avlyser vargjakten i Gullsjön

Varg som går i djup snö

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna stoppar nu jakten i Gullsjön medan mer fakta samlas in om eventuellt kvarvarande vargar i reviret.

Den 29 september 2021 beslutade Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna om licensjakt efter varg i reviret Gullsjön som är beläget väster om Ockelbo och som går in båda länen. Då inventeringssäsongen på varg startar först den 1 oktober så beslutade länsstyrelserna att sex vargar fick fällas. Det utifrån schablonsiffran för antal individer per familjegrupp. Inventeringen ska sedan undersöka hur många individer som faktiskt rör sig i det beslutade jaktområdet/reviret.

Länsstyrelserna har under pågående inventering kunnat kvalitetssäkra att fyra vargar befunnit sig i Gullsjöreviret. Hittills under licensjakten har tre vargar fällts i reviret, den revirmarkerande hanen saknas bland de fällda djuren. Jaktledningen i området och Länsstyrelsens fältpersonal vittnar om att det saknas spår som visar på att hanen eller annan varg rör sig i området.

Då reviret omges av andra revir, bland annat ett revir som innefattar individer som betecknas som genetiskt viktiga, ökar risken att vargar som inte tillhör det ursprungliga reviret vandrar in i området. För att jakten ska bedrivas kontrollerat och efter de utpekade vargarna inom Gullsjöreviret anser Länsstyrelsen därför att mer underlag behöver samlas in innan eventuell jakt kan fortsätta.

DNA-analys

Länsstyrelsen avlyser därför jakten. Skulle det visa sig att den revirmarkerande hanen eller annan varg från Gullsjöreviret uppehåller sig i området och det kan bekräftas genom DNA finns möjlighet att öppna upp för jakt fram till den 15 februari.

– Vi kommer nu fortsätta att samla in spillning från varg i området och hoppas att aktiva medborgare hjälper till i det arbetet. Det insamlade materialet kommer att DNA-analyseras med hög prioritet allteftersom det kommer in, säger Sandra Wahlund, vilthandläggare.

Beslutet om att avlysa jakten har tagits efter dialog med jaktledningen i området.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss