Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvaltningsrätten ger klartecken för licensjakt på varg i Skrottmyren

Förvaltningsrätten godkänner Länsstyrelsens alternativ för licensjakt på varg och ger därmed klartecken till licensjakt i Skrottmyren, nordväst om Ljusdal. Detta efter beslut i Kammarrätten om att licensjakt i Prästskogen inte fick genomföras. Förvaltningsrätten instämmer med Länsstyrelsen och anser att det är rimligt att peka ut ett alternativt revir för licensjakt.

Länsstyrelsen fattade den 29 september beslut om licensjakt efter varg i två revir, Gullsjön och Prästskogen. Syftet med jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt.

Förvaltningsrätten upphävde den 7 december den del av beslutet som omfattade reviret Prästskogen då rätten gjorde bedömningen att Länsstyrelsen inte tagit tillräcklig hänsyn till jaktens påverkan på det norra förvaltningsområdets miniminivå av varg.

Länsstyrelsen pekade ut alternativt revir

Länsstyrelsen ansåg att Förvaltningsrättens beslut gällande reviret i Prästskogen försvårar möjligheterna att uppnå den målsättning som det har beslutats om i Viltförvaltningsdelegationen.

Länsstyrelsen pekade därför ut ett alternativt revir för licensjakt den 4 januari - Skrottmyren, nordväst om Ljusdal. Beslutet överklagades, men nu har Förvaltningsrätten gett klartecken för licensjakt i reviret.

Förvaltningsrätten instämmer med Länsstyrelsen att det är rimligt att i det aktuella fallet peka ut ett alternativt revir för licensjakt. Detta för att göra det möjligt att nå den ursprungliga inriktningen i Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg 2022.

Samråd mellan berörda län

Antal vargar som tilldelats vid licensjakten har tagits fram i samråd med länen i mellersta förvaltningsområdet. Hänsyn har tagits till den påverkan tilldelningen har på vargstammen i förhållande till en gynnsam bevarandestatus. Hänsyn har också tagits till den påverkan en förtätning och ökning av vargstammen kommer att ha på människor som bor i dessa områden.

Jakten startade den 10 januari och hittills har tre vargar skjutits.

Viltförvaltningsdelegationen Länk till annan webbplats.

Beslutet i sin helhet går att begära ut via e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se.

Kontakt