Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om licensjakt efter varg i reviret Skrottmyren

Foto: Mostphotos.com

Förvaltningsrätten ansåg inte att licensjakt kunde bedrivas i reviret Prästskogen som delas mellan Gävleborgs och Jämtlands län. Anledningen var att beslutet inte ansågs ta tillräcklig hänsyn till påverkan på beståndet och gynnsam bevarandestatus kopplat till det Norra förvaltningsområdets miniminivå. Nu har Kammarrätten fastställt Förvaltningsrättens dom då de den 30 december avslog Länsstyrelsens överklagan. Länsstyrelsen Gävleborg beslutar därför om licensjakt efter varg i reviret Skrottmyren.

Upphävandet av beslut om licensjakt i reviret Prästskogen minskar det uttag som beräknats vara framåtsyftande i förvaltningen av arten varg. Länsstyrelsen menar därför att resultatet av domarna kommer få stor betydelse för såväl den nationella som den regionala populationen samt länsstyrelsens arbete för att främja samexistensen mellan varg och människa.

Länsstyrelsen Gävleborg pekar av dessa anledningar ut ett nytt revir för licensjakt efter varg i Gävleborgs län. Om det inte görs anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt att nå målsättningen för rovdjursförvaltningen i länet som är satt av Viltförvaltningsdelegationen.

Länsstyrelsen Gävleborg beslutar därför om licensjakt efter varg i reviret Skrottmyren. Reviret ligger i ett kluster av revir i den norra delen av länet. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviret uppfyller de målsättningar som Viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt kopplat till koncentration av varg.

Jakten startar den 10 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari om inte Länsstyrelsen avlyser jakten tidigare. Totalt får högst sex (6) vargar fällas i området.

Ytterligare information går att läsa i tidigare nyheter från 16 och 21 december 2021.

Nyhet 21 december 2021 - Länsstyrelsen får inte peka ut alternativt revir för licensjakten på varg 2022

Nyhet 16 december 2021 - Länsstyrelsen överklagar beslut om vargjakt

Beslutet i sin helhet går att begära ut via e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle