Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakten på varg i Gävleborgs län börjar 2 januari

Söndag 2 januari startar licensjakten efter varg i Gävleborgs län. Totalt får högst sex (6) vargar fällas i jaktområde Gullsjön, väster om Ockelbo.

Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari om inte Länsstyrelsen avlyser jakten tidigare.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Målet är att minska de negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna för människor som bor i området.

Gullsjöreviret är ett gränsrevir som delas med Dalarna. Det är beläget i ett av landets mest revirtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området, det vill säga en varg som skulle tillföra välbehövliga nya gener för att förhindra inavel. Vargar i reviret har under perioder rört sig nära bebyggelse och orsakat skador och obehag för boende och reviret uppfyller därför kriterierna för att besluta om jakt.

Jägarens ansvar

Du som ska jaga, se till att:

  • vara införstådd med jaktens villkor (som finns beskrivna i de bifogade besluten)
  • alltid ha med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.

Så följer du jakten

Observera att jaktledaren är skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvar om återstående tilldelning. SMS-tjänsten är en service från Länsstyrelsen som inte påverkar denna skyldighet.

Gullsjön (totalt 6 vargar får fällas inom detta jaktområde)

För att anmäla fälld eller påskjuten varg samt för att få information om återstående tilldelning ring: 010-225 11 99.

För att underlätta och effektivisera informationsspridningen om återstående tilldelning och/eller avlysning under jakten rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

  1. Skicka SMS till 073-123 95 38 (om du har svenskt abonnemang)
    alternativt 0046731239538 (om du har utländskt abonnemang)
  2. Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Vargjakt

    Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens riktiga namn.

    Exempel: Spara Anna Andersson Vargjakt

Kontakt