Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får inte peka ut alternativt revir för licensjakten på varg 2022

Varg i skog.

När förvaltningsrätten upphävde beslutet om att bedriva jakt på varg i reviret Prästskogen pekade Länsstyrelsen Gävleborg ut ett alternativt revir, Skrottmyren, för att nå målsättningen för rovdjursförvaltningen i länet. Nu har Förvaltningsrätten gett avslag även på det beslutet.

Förvaltningsrätten i Luleå anser inte att licensjakt kan bedrivas i reviret Prästskogen som delas mellan Gävleborgs och Jämtlands län. Anledningen är att beslutet inte anses ta tillräcklig hänsyn till påverkan på beståndet och gynnsam bevarandestatus kopplat till det Norra förvaltningsområdets miniminivå.

Länsstyrelsen har överklagat beslutet till Kammarrätten som ännu inte tagit ställning i frågan.

I det beslut som finns om licensjakt i Mellersta förvaltningsområdet framgår att 12 vargar får skjutas i Gävleborg. För att uppnå det pekade Länsstyrelsen ut ett alternativt revir för jakt om domen att upphäva beslutet om jakt i Prästskogen kvarstår. Men nu har Förvaltningsrätten meddelat att det inte är aktuellt med jakt i det alternativa reviret. Förvaltningsrätten menar att länsstyrelsen tagit ett beslut som är beroende av en dom som ännu inte är fastställd och att det utgör alltför osäkra förutsättningar för att utgöra underlag för ett ändringsbeslut.

– Vi kommer nu att avvakta Kammarrättens dom gällande Prästskogen innan vi tar ställning hur vi går vidare, säger vilthandläggare Sandra Wahlund.

Kontakt:

Monica Eriksson, Enhetschef
E-post: monica.ericsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 14 99

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss