Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överklagar beslut om vargjakt

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg ansåg att jakt på varg skulle bedrivas i reviret Prästskogen, men Förvaltningsrätten upphävde beslutet.

Nu överklagar Länsstyrelsen domen till Kammarrätten. Samtidigt pekar Länsstyrelsen ut ett alternativt revir för att uppfylla kvoten för 2022 års licensjakt på varg – Skrottmyren.

Förvaltningsrätten anser inte att licensjakt kan bedrivas i reviret Prästskogen som delas mellan Gävleborgs och Jämtlands län. Anledningen är att beslutet inte anses ta tillräcklig hänsyn till påverkan på beståndet och gynnsam bevarandestatus kopplat till det Norra förvaltningsområdets miniminivå.

– Det här gör det svårt att förvalta gränsrevir i de norra delarna av Mellersta förvaltningsområdet och vi tycker att det är viktigt att få det här prövat i högre instans, säger Sandra Wahlund, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Beslut om licensjakt tas i samverkan med samtliga länsstyrelser i Mellersta förvaltningsområdet. Hänsyn tas till hur jakten väntas påverka vargstammen i förhållande till gynnsam bevarandestatus, men även till den påverkan en ökning av vargstammen kan väntas ha på människor i vargens närhet.

Alternativ jakt i Skottmyren

Förvaltningsrättens upphävande av beslut om licensjakt efter varg i Prästskogen minskar det uttag som beräknats vara framåtsyftande i förvaltningen av arten varg. Länsstyrelsen menar därför att resultatet av domen kommer få stor betydelse för såväl den nationella som den regionala populationen och utvecklingen.

Om domen att upphäva beslutet om jakt i Prästskogen kvarstår anser Länsstyrelsen Gävleborg att det finns anledning att peka ut ett nytt revir för licensjakt efter varg i Gävleborgs län. Om det inte görs anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt att nå målsättningen för rovdjursförvaltningen i länet som är satt av Viltförvaltningsdelegationen.

Länsstyrelsen Gävleborg beslutar därför om licensjakt efter varg i reviret Skrottmyren. Reviret ligger i ett kluster av revir i den norra delen av länet. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviret uppfyller de målsättningar som Viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt kopplat till koncentration av varg.

En förutsättning för att jakt ska bedrivas i Skrottmyren är dock att beslutet att inte bedriva jakt i Prästskogen kvarstår.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss