Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sista chansen att söka investeringsstöd för hyresbostäder och stöd för energieffektivisering

Riksdagen har beslutat att avveckla det statliga investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder samt stödet för energieffektivisering i flerbostadshus. Ansök senast 31 december 2021.

I samband med beslut om statens budget för 2022 har riksdagen bestämt att avveckla de två stöden efter årsskiftet 2021/2022. Detta innebär att ansökningar som kommer in till Länsstyrelsen efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

Du som har tänkt att söka något av stöden behöver därför se till att lämna in din ansökan senast den 31 december 2021. Länsstyrelsen kommer under nästa år att kunna handlägga ansökningar som har inkommit i tid.

Information för dig som redan har sökt stödet finns på Boverkets och Länsstyrelsens webbplatser.

Mer information om stöden och hur du ansöker finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om investeringsstödet för hyresbostäder på Länsstyrelsens webbplats

Om energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Samhällsplanering

Länsstyrelsen Gävleborg

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss