Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Gävleborgs län 2022

Lodjur i vintermiljö.

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter lodjur 2022. Jakten inleds den 1 mars och får bedrivas i hela länet. Högst 20 lodjur får fällas.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under förra vintern, 2020/2021, fanns 17,3 föryngringar av lodjur i länet. Det motsvarar en stam på cirka 100 lodjur i Gävleborgs län.

Lodjursstammen ska förvaltas så att förvaltningsnivån på 13 årliga föryngringar, vilket motsvarar cirka 81 individer, nås. Det är länets Viltförvaltningsdelegation som beslutar om hur stor lodjursstammen ska vara i Gävleborgs län.

– Ett uttag på 20 lodjur innebär att vi fortsätter minska populationen i länet och närmar oss den regionalt beslutade förvaltningsnivån utan att äventyra artens gynnsamma bevarandestatus, säger Sandra Wahlund vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Syftet med att besluta om licensjakt i Gävleborgs län är att förebygga och begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna, underlätta tamdjurshållning och begränsa skadorna. På det viset skapas förutsättningar för en hållbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens.

Licensjakt är ett verktyg i förvaltningen av stora rovdjur och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Beslutet i sin helhet går att begära ut via e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss