Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gävleborg mot narkotika – myndigheter och kommuner går samman i kampen

Landshövding Per Bill och Polisområdeschef Catarina Bowall.

God hälsa och trygghet tillhör de viktigaste grundstenarna i ett välfärdssamhälle. Narkotikaanvändningen har ökat i Gävleborg och leder till lidande för individer samtidigt som det ger stora ekonomiska konsekvenser för samhället.

Nu intensifierar flera myndigheter och kommuner samverkan kring gemensamt förebyggande och bekämpande arbete mot narkotika.

– Narkotikamissbruket och dess konsekvenser förstör människoliv och finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag. Vi behöver ha en gemensam samhällsbild och arbeta tillsammans och samverka för ett narkotikafritt Gävleborg, säger landshövding Per Bill.

Tillsammans med polisområdeschef Catarina Bowall har landshövdingen tagit initiativ till en satsning på en förstärkt samverkan som är början på ett uthålligt och långsiktigt arbete tillsammans i länet.

– Vår vision är att vi tillsammans ska göra Gävleborg tryggt och säkert. För att nå dit behöver vi alla göra vår del av jobbet och göra det i samverkan för att nå bästa effekt. Vi sitter alla på unik kunskap som, när vi slår ihop den, ger en mer heltäckande bild av situationen och ger oss bättre förutsättningar att arbeta förbyggande och bekämpande, säger polisområdeschef Catarina Bowall.

Nysatsning

Av alla anmälda narkotikabrott i länet är det innehav och bruk som utgör största delen, cirka 90 procent. Sett till perioden januari till oktober har antalet innehav och bruk i Gävleborg ökat med 37 procent sedan 2017.

– Situationen i länet är inte ny. Narkotikaanvändningen har varit ett problem länge, men utvecklingen fortsätter åt fel håll. Nu gör vi en nysatsning på utökad samverkan. Alla har ett ansvar för det här och intresset och uppslutningen visar att vi är många som ser det här som ett högprioriterat område, säger landshövding Per Bill.

Vid mötet, som hölls digitalt fredag den 10 december, närvarade representanter från Länsstyrelsen Gävleborg, Polismyndigheten, länets kommuner, Åklagarmyndigheten, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Kronofogden och Tullverket.

Arbetsgrupp för insatser

Nästa steg blir att bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta vidare med planering av konkreta insatser för ett narkotikafritt Gävleborg.

– Det här handlar inte om att hitta på något nytt utan att identifiera allt bra som redan görs idag och bygga vidare på det tillsammans. Om vi arbetar fram gemensamma mål är jag övertygad om att det kommer att få effekt. Jag tror att vi alla känner att vi kan göra lite till utöver det vi redan gör, säger Catarina Bowall om utfallet på mötet och arbetet framåt.

Mötesdeltagarna var alla positiva till initiativet och ser stora möjligheter med utökad samverkan inom redan befintliga nätverk och pågående arbeten.

Detta arbete är en del av arbetet mot det nationella övergripande ANDT-målet: ”Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.

I Gävleborgs län finns en regional strategi "Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017 - 2021" antagen av Samhällsrådet, där ett prioriterat insatsområdet är ”Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer”.

Insatser för att begränsa tillgänglighet till ANDT sammanfaller många gånger med insatser inom ett bredare brottsförebyggande arbete, som är av stor betydelse för att öka tryggheten i länet. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.

Mer information om Länsstyrelsens arbete med ANDTS

För mer information kontakta:

Pernilla Bylund, chef för Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 14 69
pernilla.bylund@lansstyrelsen.se

Catarina Bowall, Polisområdeschef i Gävleborg som nås via:
Mikael Hedström
073-022 21 60
mikael.hedstrom@polisen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss