Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphandlar ramavtal för kommunikationstjänster

Vill ni bli vår nästa ramavtalsleverantör av kommunikationstjänster? Länsstyrelsen Gävleborg är en spännande uppdragsgivare med en bred verksamhet. Myndigheten är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Länsstyrelsen Gävleborg fungerar som Regeringens förlängda arm i länet och ansvarar för att beslut från riksdag och regering genomförs samt samordnar den statliga verksamheten i länet.

Myndigheten ska ta till vara på och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen med målet att göra Gävleborg starkt, hållbart, inkluderande och attraktivt att leva i.

Vi arbetar ständigt för att öka vår synlighet och stärka kännedomen om Länsstyrelsens arbete och vårt varumärke. På myndigheten produceras varje år informationsmaterial så som trycksaker, rapporter, utställningsmaterial, inbjudningar, skyltar, rörligt material, illustrationer samt olika helhetskoncept.

Myndigheten har nu påbörjat upphandling av ny ramavtalsleverantör för kommunikationstjänster.

Leverantören ska möta verksamhetens behov av kommunikationsstöd men även aktivt bidra till utvecklingen av myndighetens övergripande kommunikation och grafiska formspråk.

För mer information - ta del av förfrågningsunderlaget. Länk till annan webbplats.

Sista dag att lämna anbud är 31 januari 2022.


Kontakt