Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Delar av brandområdena vid Kårböle föreslås nu bli naturreservat

Brandskadad skog på med vy över skog och mark.

Nötbergets sydbrant ett år efter branden. Foto Peter Ståhl

Länsstyrelsen föreslår att fyra områden i närheten av Kårböle i Ljusdals kommun ska bli naturreservat. Det är Björkvallsbrännan på 133 hektar, Körbruksberget på 117 hektar samt Nötbergets norra och Nötbergets södra på 57 hektar respektive 31 hektar. Totalt 338 hektar av det som brann sommaren 2018 planeras i den här omgången att bli naturreservat.

Syftet med att göra naturreservat av områdena är att bevara brandpräglad skog i olika åldrar. De har stor betydelse för den biologiska mångfalden, särskilt för arter som är gynnade eller beroende av brand. Naturreservaten fungerar också som historiska minnesmärken över de stora bränderna 2018 där alla kommer att kunna se hur skogen utvecklas efter branden.

Arbetet med naturreservaten inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen områden först från helikopter och senare också på plats.

Förslag till beslut och skötselplan för de fyra områdena har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 21 januari 2022.

Kontakt