Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Klimparna

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 6 december 2021 beslutat om bildande av Klimparnas naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 957 hektar och är beläget 22 kilometer sydsydväst om Färila.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 511-5435-2011).

Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt