Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny gemensam webbplats för regional miljöövervakning

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten från miljöövervakningen används bland annat för att följa upp miljömålen, för att upptäcka nya hotbilder i miljön och som underlag för åtgärder. Nu finns en ny webbplats som gör det enklare för allmänheten att ta del av informationen.

Miljöövervakningen i Sverige har pågått sedan 1978 och på Länsstyrelsen arbetar vi med de miljöfrågor som är viktiga regionalt. Några av dessa är våtmarker, vatten, luft och miljögifter. Dessa är i sin tur kopplade till 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

– Resultaten från miljöövervakningen ska användas för att följa upp miljömålen och för att upptäcka negativa trender i miljön samt att för att stävja dessa, säger Karin Brink Antonsson, handläggare på enheten för miljöanalys.

Att allmänheten ska kunna ta del av Länsstyrelsens arbete har blivit allt viktigare och därför har Länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheterna lanserat en webbplats: rmo.nu.

På webbsidan kan du ta del av resultat och bakgrundsfakta från såväl övervakning av enskilda arter och ämnen i naturen som breda undersökningar av landskap och naturtyper samt vatten- och luftkvalitet.

Samma mål

– Länsstyrelserna jobbar alla mot samma mål med vissa regionala skillnader, säger Karin Brink Antonsson.

Miljöövervakningen är indelad i programområden och delprogram som ofta samordnas i gemensamma delprogram. Just nu finns över 40 regionala samarbeten inom delprogram. De regionala programmen kan även förtäta nationella övervakningsprogram och då sker samarbetet främst med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten, men även med andra myndigheter och organisationer.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss