Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg i Sandvikens kommun

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen beslutade den 2 december 2021 om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i Sandvikens kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av länsstyrelsen och får pågå fram till den 20 december 2021.

Tre ansökningar om skyddsjakt har inkommit med anledning av två dödade jakthundar i området. Länsstyrelsen har sedan tidigare dokumenterat skada på ytterligare två hundar och två får. Det har inte varit möjligt att med hjälp av DNA-prover kunna säkerställa den skadegörande individen. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att det sannolikt rör sig om vargar från reviret Gullsjön med hänvisning till att tre angrepp skett inom revirets gränser.

Länsstyrelsens samlade bedömning är att i det aktuella området råder risk för ytterligare skada orsakad av varg. Länsstyrelsen anser att de som är aktiva i området bedriver jakt med försiktighet i syfte att undvika skada av varg och att det saknas andra lämpliga lösningar. Ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas.

Beslutet i sin helhet går att begära ut.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle