Plötslig ishalka i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk i Ålsjön, Söderhamns kommun

Abborrar på en bryggaFörstora bilden

På grund av att det finns förhöjda halter av PFAS i Ålsjön bör du inte äta fisk som fångats i sjön. Rekommendationerna gäller för hela Ålsjön i Söderhamns kommun.

Provtagning visar att det finns förhöjda halter av högfluorerade ämnen, PFAS, i vatten och fisk i Ålsjön. Den 23 november 2021 fattade Söderhamns kommun, med stöd av länsstyrelsen och Livsmedelsverket, därför beslut om tillfälliga kostrekommendationer för fisk i Ålsjön. Rekommendationen innebär att du inte bör äta fisk fångad i Ålsjön.

Rekommendationen gäller tillsvidare för all fisk fångad i Ålsjön.

Risken med PFAS är inte akut, men om du äter mat eller dricker vatten med höga halter under lång tid ökar risken för hälsoeffekter.

Ålsjön är ett naturreservat. Att människor och djur kommer i kontakt med vattnet eller tillfälligt dricker av det bedöms inte innebära en risk och det går bra att vistas i reservatet.

Undersökningar av PFAS i Ålsjön

Försvarsmakten har genomfört flera undersökningar vid Söderhamns före detta flygflottilj F15 och tagit prover på PFAS i Ålsjön. Resultaten från provtagningar i Ålsjön redovisades år 2019 i rapporten ”Undersökning med avseende på PFAS i fisk och ytvatten vid före detta F 15, Söderhamns flygflottilj”. Proverna visar på förhöjda halter av PFAS i både vatten och fisk i sjön. Provtagning av fisk har omfattat abborre och gädda.

I fisk i Ålsjön är halterna av ett PFAS-ämne, PFOS, mer än tio gånger högre än vattenförvaltningens gränsvärde. Halterna är också flera gånger högre än bakgrundhalterna i opåverkade sjöar och högre än halterna som uppmätts i urbant påverkade sjöar som Vättern och Mälaren.

Försvarsmakten fortsätter genomföra utredningar vid före detta F 15 i Söderhamn. Nuvarande undersökningar är inriktade på tre delområden, en tidigare brandstation, napalmövningsplats och fälträddningsstation.

Mer information

Mer information, frågor och svar om PFAS i fisk och information om Ålsjöns naturreservat hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Frågor och svar om PFAS

Informationsblad med karta över området som omfattas av rekommendationen Pdf, 230 kB.

Information om Ålsjöns naturreservat, Söderhamns kommun

Kontakt för ytterligare frågor

Länsstyrelsen

Frågor om PFAS i fisk och om Ålsjöns naturreservat. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Söderhamns kommun

Frågor om kostrekommendationen och dricksvatten.
kundtjanst@soderhamn.se eller telefon 0270-750 00

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, FIHM

Frågor om tillsyn över Försvarsmaktens tidigare verksamhet och föroreningar vid Helsinge airport (före detta Söderhamns flygflottilj, F15) Exp-fihm@mil.se

Försvarsmakten

Frågor om Försvarsmaktens tidigare verksamhet och föroreningar vid Helsinge airport (före detta Söderhamns flygflottilj, F15)

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet
Allmänheten exp-ledr@mil.se
Media info@mil.se eller telefon 08-788 88 88

Livsmedelsverket

Frågor om PFAS och livsmedel finns på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.
Telefon 018-17 55 00

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss