Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans lyser vi upp länet i orange

Bär en orange t-shirt för att visa ditt stöd. Foto: Mostphotos

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Trots det lever många i relationer där de upprepade gånger utsätts för våld. Under #orangetheworld tar vi ställning för en värld utan våld. Under fyra dagar låter vi Gävle slott lysa i orange. Vad gör du för att ta ställning?

Den 22–28 november pågår En vecka fri från våld, ett initiativ som samlar engagemang och arrangemang i hela landet för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Genom ökat fokus och utbildande insatser vill vi visa att våld går att förebygga. Ingen människa ska leva under våldsamma förhållanden, säger landshövding Per Bill.

Instiftat av FN

25 november instiftades 1999 av FN:s generalförsamling som Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. 2008 inrättades sedan Orange day – en dag då hela världen uppmärksammar och manifesterar mot våld mot kvinnor. Färgen orange är en ljus och optimistisk färg och världen över lyser kända byggnader upp i orange. I år kommer ett orange sken även att lysa upp Gävle Slott 25-28 november.

– Nu färgar vi Gävleborg orange för att visa att vi säger nej till våldet. Vi på Länsstyrelsen Gävleborg uppmanar också länets invånare att lyfta färgen orange den här torsdagen för att manifestera mot våldet, säger landshövding Per Bill.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Länsstyrelsen arbetar även för mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten och genom stöd till andra aktörer. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt jämställdhetsproblem. Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt i världen oberoende av till exempel förövarens eller offrets etnicitet, härkomst, klass, sexualitet, ålder eller funktionsnedsättning.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.

Ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Låt oss därför tillsammans färga Gävleborg orange den 25 november!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss