Snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om naturreservat - Axmar

Länsstyrelsen har den 15 november 2021 med stöd av 7 kap 4 och 5 §§ miljöbalken tagit ett nytt beslut för Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommun.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken att upphäva beslutet från den 13 november 1978 (dnr 11.121-2800-75, 80-210) samt de två delbesluten ”Axmar naturreservat, komplettering av reservatsbestämmelser” 25 januari 1980 (dnr 11.1211-117-80, 80-210) och ”Ändring av länsstyrelsens beslut 1978-11-13 om Axmar naturreservat” 1 oktober 1991 (dnr 231-7229-91, 80-210). Naturreservatet omfattar ca 5 500 hektar och är beläget i skärgården ca 12 km nordost om Bergby.

Beslutet omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Länsstyrelsen har även infört de nya föreskrifterna i länets författningssamling med nummer 21FS 2021:8, och därmed upphör de tidigare med nummer 21FS 1978:153 och 21FS 1980:2.

Beslutet med dnr 6559-2011finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss