• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen övar väpnat angrepp - på hemlig ort

Från vänster: Thomas Karlsson Mellersta Militärregionen, Camilla Fagerberg Littorin, Länsstyrelsen Dalarna, Emilie Orring Region Uppsala, Veronica Lauritzsen Länsstyrelsen Gävleborg, Anders Flanking Länsstyrelsen Gotland, Beatrice Ask Länsstyrelsen Södermanland, Sven-Erik Österberg Länsstyrelsen Stockholm, Ulrica Gradin Länsstyrelsen Västmanland, Mattias Ardin P18. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län

Redan under 2019 drog de första övningarna i Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020 igång. Den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Men under våren 2020 fick arbetet stå åt sidan för den akuta hanteringen av pandemin. Nu återupptas Totalförsvarsövning 2020 och Länsstyrelsen har tillsammans med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten utfört en övningsaktivitet på hemlig ort.

Hemlighetsmakeriet kring TFÖ har varit stort. Men det finns goda skäl. Övningsaktiviteterna är av naturliga skäl säkerhetskänsliga och skyddas därför av försvarssekretess. Att kunna hantera sekretess, att inte röja platser, funktioner eller personer, är en viktig del av övningen.

Uppdraget med Totalförsvarsövning 2020 innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för höjd beredskap och krig utvecklas och stärks. Totalförsvaret utgör en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Ett angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sannolikt men kan aldrig uteslutas. Scenariot för övningen är valt med anledning av regeringens inriktning av försvaret att i första hand kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Höja kunskap

Bland annat testas beslutskedjor på alla nivåer i samhällskritiska funktioner och hur samhället ska prioritera resurser, fördela viktiga förnödenheter och kommunikation med allmänheten. För Länsstyrelsens del handlar det om att vi ska höja vår egen organisations kunskap, förståelse och förmåga kring att verka i både skärpt och högsta beredskap i såväl krigsfara som krig.

Men vi övar också att tillsammans med andra organisationer gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser. Bland annat ett antal kommuner, polismyndigheten, Röda Korset och Trafikverket.

– Det känns bra att vi återupptagit arbetet med totalförsvaret. Det är ett stort jobb att se över hela Sveriges förmåga och arbetet kommer såklart att fortsätta flera år framöver. Men vi är på god väg, säger Jennie Berg, Biträdande Försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Gävleborg

De lärdomar vi fått under övningen har gett oss en bra grund för vad vi ska fortsätta lägga fokus på i arbetet med totalförsvar framgent.

Kontakt