Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltförvaltningsdelegationens möte - november 2021

Den 12 november hölls årets fjärde och sista möte med länets viltförvaltningsdelegation. Under mötet beslutades om en förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län.

Utöver frågan om en förvaltningsplan för länets vildsvin så informerade länsstyrelsen om viltskador orsakade av stora rovdjur under 2021, inventeringsresultat för skarv och kungsörn, kommande licensjakt efter varg samt rovdjursläget i länet.

Länsstyrelsen redogjorde också för hur myndigheten jobbar med livsmedelsstrategin och hur detta arbete kommer att se ut framledes.

Delegationen en del av Länsstyrelsen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning.

I delegationen ingår representanter för olika intressen som regeringen identifierat som särskilt viktiga. Det handlar bland annat om jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv.

Dessutom ingår politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Protokoll publiceras inom kort

Protokollet från det senaste mötet kommer att finnas tillgängligt via länsstyrelsens webb-diarium så snart det justerats och signerats av berörda parter.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss