Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut för Axmars naturreservat

Kajak i vatten.

Hela området är viktigt för friluftslivet och det finns många bryggor, iordningsställda rastplatser och uppmärkta stigar på både öar och fastland.

Idag beslutade Länsstyrelsen att utvidga Axmars naturreservat, som bildades redan på 1970-talet, för att stärka möjligheterna för att bevara områdets höga naturvärden. Det nya beslutet innebär ett starkare skydd för skogen och kustfågellivet samt att de marina värdena tas med i skyddet.

Axmars naturreservat som bildades 1978 ligger i skärgårdslandskapet 12 kilometer nordost om Bergby. Det nu omkring 5 500 hektar stora naturreservatet består av ett stort antal öar och skär, där Kusön och Kusökalv är de största öarna.

– Det nya beslutet förbjuder skogsbruk och skyddsområdet för fågel får utökade förbudstider, berättar Carola Orrmalm, biolog på länsstyrelsen i Gävleborg. Dessutom inkluderas de marina värdena som inte var medtagna i tidigare beslut.

Goda förutsättningar för rikt fågelliv

Området är variationsrikt med allt från hav, stränder och strandängar till vattendrag, kärr, våtmarker och naturskog med upp till 300-åriga tallar. Axmar har höga marina värden där tångbälten och kranalgsängar i de lugna vikarna och lagunerna är viktiga uppväxtområden för många smådjur och fiskar. Naturreservatet har goda förutsättningar för ett rikt kustfågelliv och det råder tillträdesförbud på Granskär från 15 februari till 15 augusti.

Bland bruk, vrak och blåstång

Axmars naturreservat angränsar till Axmar Bruks kulturreservat. Inom naturreservatet finns höga kulturhistoriska värden med bland annat lämningar från tidigare fiskeepoker och från tiden då Axmar var en viktig järnbruksmiljö.

– En del av vraken i havet är uppmärkta med bojar och informationsskyltar, dessa kan du som besökare studera närmare genom att snorkla eller dyka, berättar Carola Orrmalm.

Hela området är viktigt för friluftslivet och det finns många bryggor, iordningsställda rastplatser och uppmärkta stigar på både öar och fastland.

Kontakt