Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av skarv 2021

En svart fågel står i vattenkanten och har en fisk i den halvöppna näbben

Totalt sett påträffades 3649 skarvbon i länet. Av dessa hade häckningen fullföljts i 1631 bon och delvis fullföljts i 1716 bon. Antalet avbrutna häckningar har minskat sedan de tidigare två åren.

På uppdrag av länsstyrelsen utförde tre ornitologer inventering av skarvbon på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler och på nya lokaler som kommit till inventerarnas kännedom under säsongen.

Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, delvis fullföljts eller om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid. I de fall där häckningen klassats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt bedrivits under häckningstid eller så har annan störning på kolonin orsakat att endast en del av ungarna blivit flygfärdiga.

Under 2021 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering samt motverka allvarlig skada på fisk, på fjorton olika platser längs länets kust. Länsstyrelsen har även beslutat att 1 690 skarvar fått fällas i länet under året.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss