Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om naturreservat - Dammtjärn

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 25 oktober 2021 beslutat om bildande av Dammtjärns naturreservat i Nordanstigs kommun. Naturreservatet omfattar ca 129 hektar och är beläget ca 25 km NV om Hassela.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 4073-2017).

Det finns även på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt