Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Verksamheter kan frivilligt vidta åtgärder för att minska smitta

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Många av de restriktioner som begränsat verksamheter under pandemin togs bort den 29 september och det finns inte längre några deltagarbegränsningar för olika typer av sammankomster. Verksamhetsutövare kan dock frivilligt vidta smittförebyggande åtgärder anpassade utifrån verksamhetens egna förutsättningar.

Länsstyrelsen Gävleborg har i uppdrag att kontrollera att den tillfälliga covid-19-lagen följs, men utför i dagsläget inga tillsynsbesök utan fokuserar på att sprida information till verksamhetsutövare om smittförebyggande åtgärder. Verksamheter är inte längre skyldiga att vidta särskilda åtgätder enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men förebyggande åtgärder kan motverka både spridningen av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Fortsatt beredskap i händelse av ökad smittspridning

Länsstyrelsen Gävleborg upprätthåller en tillsynsberedskap ifall smittläget förändras i länet och föreskrifter med smittskyddsåtgärder återinförs som verksamheten behöver förhålla sig till.

Verksamhetsutövare uppmuntras att ta vara på sina erfarenheter kring vilka åtgärder som varit enkla att genomföra i den egna verksamheten och ha en plan för hur de snabbt kan återinföra åtgärder om ett försämrat smittläge skulle kräva det.

- Verksamheter i vårt län har behövt vidta smittskyddsåtgärder under pandemin och vi har sett ett stort engagemang och en vilja bland verksamhetsutövarna att följa lagen, vilket är glädjande. I återkopplingssamtalen uppger flera verksamheter att de behåller både handsprit och skyltar om att hålla avstånd. Vill man, som verksamhetsutövare, få förslag på frivilliga smittförebyggande åtgärder verksamheten fortsättningsvis kan vidta kan man vända sig till Länsstyrelsen för rådgivning, säger Joakim Hellgren, avdelningschef, Länsstyrelsen Gävleborg.

På länsstyrelsernas webbplats kan du läsa mer om lämpliga smittskyddsåtgärder verksamhetsutövare frivilligt kan vidta för att förebygga smittspridning.


Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss