Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbrukarstöd bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap

Bild: Mostphotos

Idag den 22 oktober får många lantbrukare som sökt miljöersättningar och kompensationsstöd en första delutbetalning. Stödet är en del av landsbygdsprogrammet och är en ersättning för att länets och landets lantbrukare bidrar till en biologisk mångfald, öppna landskap och en hållbar livsmedelsproduktion.

Hittills har länsstyrelsen Gävleborg fattat beslut i 1 977 ärenden vilket motsvarar 126 109 305 kronor. I besluten ingår kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar. Det är 85 procent av stödet som betalas ut. Resterande 15% betalas ut med början i december.

Summan är fördelad på:

  • ekologisk produktion 19 779 611 kronor och 214 lantbrukare
  • omställning till ekologisk produktion 484 325 kronor och 47 lantbrukare
  • betesmarker och slåtterängar 9 120 870 kronor och 395 lantbrukare
  • och slutligen kompensationssstödet 96 733 499 kronor och 1 321 lantbrukare

Kompensationsstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Stöden ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2022 och bidrar till att nå målen med Europas tillväxtstrategi Europa 2020.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar pågår parallellt med arbetet med utbetalningar för stödår 2021.

Kontakt