Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser lanserar
kampanj mot sexköp

9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. För att motverka prostitution genomför nu länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsalas och Västerbottens län en gemensam informationskampanj.

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln i dag, men även många män. Det är främst män som köper sexuella tjänster. Enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten 2017 har 9,4 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex. Undersökningar visar även att många av sexköparna lever i parrelationer, har barn, vanliga jobb och umgängeskretsar.

– I vår kampanj vill vi visa att oavsett vem sexköparen är, så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap och att sexköp är ett brott. Kampanjen belyser också det faktum att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset, säger Khali Polcer, samordnare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Kampanjen kommer att spridas på sociala medier och på digitala skärmar runtom i länen. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen.

Mer information

Informationsblad prostitutionskampanj Pdf, 2.3 MB.

Affischer för utskrift

Affisch svenska någon köper henne 1 Pdf, 4.9 MB.
Affisch svenska någon köper henne 2 Pdf, 3 MB.
Affisch svenska någon köper honom Pdf, 3 MB.
Affisch svenska familjefar Pdf, 5.3 MB.

Affisch engelska someone buys her 1 Pdf, 4.9 MB.
Affisch engelska someone buys her 2 Pdf, 3.1 MB.
Affisch engelska someone buys him Pdf, 3 MB.
Affisch engelska family father Pdf, 5.3 MB.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss