Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg går på snigeljakt

En snigel kryper på en tumme

Den svarthuvade snigeln har etablerat sig i Gävleborg.

Den 22–23 oktober går Länsstyrelsen Gävleborg ut med spårhundar i Gävle och Söderhamn för att söka upp och bekämpa den invasiva svarthuvade snigeln.

Den svarthuvade snigeln är en invasiv art som hör hemma i Kaukasus. 2019 hittades den för första gången i Sverige, i Västmanland. Den har sedan spridits till flera ställen i landet. I Gävleborg har den hittats i Vallvik, Söderhamn och tre platser i Gävle med koncentration på stadsdelen Järvsta.

Snigeln är relativt liten, cirka 4,5–6 centimeter lång och kan därför vara lätt att missa i trädgården. Den har ett svart huvud med andningshålet ganska långt bak jämfört med andra sniglar. Kroppen är gul-beige och kan uppfattas lite transparent/glasaktig jämfört med andra. Du kan se den under sensommaren eller hösten. De vuxna individerna övervintrar inte, men det gör äggen.

– Tar man bort äggen kan man motverka populationen väldigt effektivt, säger Sofie von Knorring, handläggare på Enheten för miljöanalys vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Bekämpning av arten

Den främsta anledningen till att Länsstyrelsen inte vill att den svarthuvade snigeln ska etablera sig är att den kan göra skador.

– Arten är väldigt ny och vi vet ännu inte vilka konsekvenser den kommer ge. Börjar vi bekämpa den nu har vi större möjligheter att få bort den. Det är i trädgårdar du kan hitta snigeln ätandes på dina odlingar. Skräckscenariot är att den konkurrerar ut våra inhemska arter och att den rubbar den ekologiska balansen. Den kan finnas i hundratals på platser där den hittats, säger Sofie von Knorring.

Det du kan göra om du stöter på den svarthuvade snigeln:

  • fotografera den och rapporterar fyndet till invasivaarter.nu
  • ta hand om de sniglar du stöter på, då hindrar du dem från att lägga ägg
  • avliva dem genom att klippa eller hugga av huvudet. Kasta sedan avfallet i brännbart eller på komposten. Döda sniglar utgör ingen spridningsrisk
  • har du snigeln på din tomt, se till att inte sprida växter eller kompostjord.

– Kompostjord är väldigt lätt sätt att sprida äggen med. Det är oerhört lätt att missa snigelägg som ligger där i, säger Sofie von Knorring.

Vanligtvis träffas sniglarna på under sensommaren då har de vuxit sig tillräckligt stora för att vi ska se dem. Under hösten lägger den svarthuvade snigeln ägg och dör kort därefter.

Hjälp till i bekämpningen

Under 22–23 oktober kommer Länsstyrelsen Gävleborg söka efter snigeln med hjälp av tränade spårhundar. Hundarna är kopplade och går med sina hundförare.

­– Den 22 oktober, klockan 10.00 till ungefär 13.00, kommer vi att vara ute i Vallvik, Söderhamn och spåra sniglar. Vi vill gärna träffa medborgare på plats som kan berätta om sina erfarenheter av möten med snigeln.

Länsstyrelsen och hundförarna kommer finnas i närheten av Wallviks idrottsplats och kommunens skogsområde som ligger i anslutning. Hundarna kommer börja söka vid den östra sidan.

Porträtt av en kvinna som bär glasögon och keps där hon är ute i skogsmiljö.

Sofie von Knorring jobbar med främmande invasiva arter på Länsstyrelsen Gävleborg.

23 oktober kommer Länsstyrelsen besöka ett bostadsområde i Gävle vid Södra Järvstavägen i området Järvsta.

– Vi kommer utgå från Järvstabyn. Södra Järvstavägen är den plats vi fått flest rapporter från i hela länet. Vi hoppas även här få återkoppling från de boende i området för att samla in mer information om snigeln, säger Sofie von Knorring.

Länsstyrelsen och hundförare kommer vara där från klockan 10.00. Vid den lilla lekplatsen i området kommer Sofie von Knorring och en kollega finnas på plats från klockan 11.00-13.00 och informera om invasiva arter. Söket med hundar kommer att avslutas senast klockan 17.00.

Så lär du din hund att söka

En kvinna sittandes på huk i ett skogsparti med två svarta hundar.

Anna Pehrs med valpen Celine och Alice. Alice ser du även i sökklippet på vår Facebook-sida. Alice är 6 år och av rasen labrador.

Hundexperten Anna Pehrs berättar om hur du lär din hund att söka.

– Visa vad din hund ska söka efter och belöna när den hittar det som söks. Det är viktigt att börja väldigt enkelt så hunden förstår vad den ska leta efter och gör det sedan succesivt svårare genom att utöka området där den ska söka.

Annas Pehrs hund Alice har tränat hela sitt liv att söka efter olika saker. Det började med godis när hon var liten, sedan har hon letat efter bollar, fåglar, dummies (apportleksak) och eukalyptus samt andra dofter.

– Lär man hunden hitta en sak är det lätt att få den att hitta en till. Du kan lära vilken hund som helst att söka, det behöver inte vara en jakthund.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss