Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Byborna i Utomskogen utanför Bollnäs drillas i hemberedskap

Under Krisberedskapsveckan 2021 har några av hälsingebyarna fått funderat på hur man gör för att höja sin hemberedskap. Vad behöver man ha hemma för att klara sig vid ett långvarigt elavbrott, eller hur klarar man sig en längre tid utan vatten i kranen.

Initiativet kommer från Gösta Lindberg som tillsammans med Per-Åke Svensson, Tor Jonsson och Lisbeth Thyrén vill uppmärksamma privatpersoner på det egna ansvaret vid en eventuell kris.
För att ta tempen på hur bra hemberedskapen är hos byborna i Dalsjö, Tomterna, Medsand, Iste, Överänga, Bogården, Snaten, Mörtsjö, Nordsjö och Östansjö i Bollnäs kommun började beredskapsveckan med resultatrapporten från den enkät som redan i början av september skickades ut till de boende. Där fick deltagarna besvara frågor som vilken typ av uppvärmning deras hus har, vad de kan om akutsjukvård eller om de vet hur man gör upp eld utan tändstickor.

Resultatet av enkäten visade att många kände till vikten av att till exempel ha en fungerade radio hemma. Möjligheterna till alternativ uppvärmning var goda och många hade möjlighet att ta emot evakuerade om det skulle behövas. Men de flesta hade inte någon plan för hur de skulle klara sig ifall en samhällsstörning skulle inträffa. På plats fanns även Civilförsvarsförbundet för att ge tips och råd i hur man höjer sin egen motståndskraft i kris.

På söndag fortsätter övningen med 4 stycken praktiska moment. Brandskydd i hemmet, förstahjälpen, förebygga fallolyckor samt hur man hanterar bedrägeriförsök. Medverkande organisationer är Civilförsvarsförbundet, Kommunalförbundet Hälsingland, Hjärt- och lungföreningen, Pensionärernas riksorganisation-Gävleborg samt Brandskyddsföreningen.

Vi vill att varje familj ska öka sin hemberedskap på något sätt. Till exempel se över hur mycket mat man har hemma. Vi måste inventera vad som behövs för att vi tillsammans ska klara en kris på bästa sätt, säger Gösta Lindberg

Nästa steg blir att erbjuda utbildningar inom de områden där det behövs. Igenom att ha en gemensam dialog med de boende i byn kan förberedelserna för krishantering bli en gemensam satsning.

– Någon hade en idé att vi kunde köpa en gemensam kokvagn, en sådan som försvaret brukade ha. Kanske byn kan införskaffa ett reservkraftverk eller skapa ett trygghetsnav, fortsätter Per-Åke Svensson

Intresset för övningen har spridit sig till fler byar och de som tagit initiativet i Utomskogen välkomnar alla som är intresserade att delta och att göra samma sak i sina hemorter.

–Det viktigaste är att folk börjar fundera på de här frågorna och om vi kan skapa ett ökat intresse även utanför byns gränser så är det bara positivt, avslutar Lisbeth Thyrén

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss