Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag för hantering av fälld gråsäl

Säl som simmar i vattnet med endast ögon och nos över ytan.

Nu är det möjligt för dig som har fällt gråsäl i Gävleborgs län och lämnat den för destruktion under 2021 att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen.

Du som har fällt gråsäl under året 2021 med stöd av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt och/eller licensjakt, har nu möjlighet att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen för hanteringskostnader av fälld gråsäl. Länsstyrelserna har tillsammans fått ett belopp om 3 000 000 kronor från Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Hanteringskostnader av gråsälar som fällts med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt”. Pengarna ska fördelas till kustlänens säljägare som har lämnat in fälld säl hos en godkänd destruktionsanläggning.

Ansökan behöver vara hos Länsstyrelsen senast 10 oktober.

– Det är kort om tid att ansöka om bidrag i år på grund av förseningar i processen, vilket beror på att det varit oklart hur bidraget ska hanteras och fördelas, säger Elina Eriksson, handläggare på Enheten för vilt hos Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss