Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om naturreservat - Västerhällarna

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 27 september 2021 beslutat om bildande av Västerhällarnas naturreservat i Sandvikens kommun. Naturreservatet omfattar 247 hektar och är beläget cirka 1 kilometer sydväst om Järbo.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 5166-11).

Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss