Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter varg

Varg på en sten i skogen

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har tagit beslut om licensjakt efter varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i Gullsjöreviret, väster om Ockelbo, och sex vargar i Prästskogenreviret, norr om Kårböle.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari. Samtliga revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir.

Både Gullsjöreviret och Prästskogenreviret är belägna i landets mest revirtäta områden. Vargar i de båda reviren har under perioder rört sig nära bebyggelse och orsakat skador och obehag för boende. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviren uppfyller därför de målsättningar som viltförvaltnings­delegationen har satt upp för eventuell jakt.

Bred förankring över länsgränser

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet bakom jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet då tätheten av revir hittats längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består av delade revir.

I det mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Licensjakten 2022 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 5,5 revir, vilket motsvarar 33 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per revir enligt tabellen.

Antal individer som får fällas

Plats

Ansvar

Antal individer

Prästskogen

Delas mellan Gävleborg, Jämtland och Västernorrland

6

Gullsjön

Delas mellan Dalarna och Gävleborg

6

Haraldsjön

Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro

6

Snösjön

Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro

6

Immen

Delas mellan Värmland och Örebro

6

Rømskog

Delas mellan Värmland och Norge (räknas som halvt revir)

3

Kontakt