Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restriktioner lyfts - detta gäller från 29 september

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

I dag tas flera restriktioner bort som infördes med anledning av pandemin. Lättnaderna i restriktioner innebär att Sverige och invånarna i Gävleborg kan ta ytterligare ett steg mot att återgå till en mer normal vardag igen.

Trots lättnader är pandemin inte över och Folkhälsomyndigheten har fortsatt allmänna råd som gäller.

På Krisinformation finns alltid uppdaterad info om vad som gäller just nu:

Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sida om vad som gäller för privatpersoner och för arbetsgivare, skolor m.m. efter den 29 september:

Det här gäller från och med den 29 september - Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Restriktionerna som tas bort idag:

  • Deltagartaken för privata sammankomster i hyrda lokaler samt deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • De kvarvarande restriktionerna som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån. Även regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att arbeta hemifrån upphävs.

Det här är steg fyra av fem i regeringens plan för avveckling av restriktionerna som införts med anledning av pandemin.

Vilka krav ställs på verksamheter från och med idag?

Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra.

Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Frivilliga åtgärder för att minska smittspridningen

Verksamhetsutövare kan även fortsättningsvis utforma och planera sin verksamhet för att förhindra trängsel och säkerställa att besökare/gäster har möjlighet att hålla avstånd till varandra. Detta genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Länsstyrelsen kan bistå med goda exempel och rådgivning kring vad som i övrigt kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Skolverksamheterna har ett ansvar för att motverka spridning

Skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, t.ex. genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen.

Detta gäller för alla:

  • Stanna hemma och testa sig vid symptom på covid-19.
  • Det är fortsatt viktigt med smittspårning. Särskilda regler gäller för hushåll där någon har covid-19.

Detta gäller för dig som inte är fullvaccinerad:

  • Håll avstånd till andra människor. Det innebär till exempel att du inte ska gå på större evenemang som teater, konserter eller idrottsevenemang.
  • undvik nära kontakt med personer i riskgrupp och personer över 70 år.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad gäller både dig som endast tagit en spruta och dig som inte tagit någon alls.

Är du tveksam till att vaccinera dig?

Till dig som är rädd eller tveksam till att vaccinera dig - hör av dig till din vårdcentral så kan de hjälpa dig att resonera kring dina tveksamheter. På dessa sidor kan du också läsa mer:

Till dig som vill veta mer inför din vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Detta gäller om coronavaccin - Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens uppdrag enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige.

För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss