Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort skogsområde vid Järbo blir naturreservat

Stuga på ett berg.

Västerhällarna är ett populärt friluftsområde med många välanvända stigar. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Västerhällarnas naturreservat som ligger utanför Järbo i Sandvikens kommun. Kärnan i området utgörs av det cirka 200 meter höga berget Västerhällarna som till stor del ingår i naturreservatet. Här breder gamla tallskogar och klapperstensfält ut sig och berget är ett populärt utflyktsmål både på sommaren och vintern.

Västerhällarna är ett populärt friluftsområde med många välanvända stigar. På vintern dras skidspår upp till bergets topp där det finns ett vindskydd och en eldstad.

Från toppområdets hällmarker kan besökare se ut över det omgivande landskapet och här finns också en rastplats med eldstad och bänkar. De senaste åren har även området blivit populärt bland mountainbikecyklister och några olika cykelleder har markerats upp i terrängen. I den gamla tallskogen på berget finns det gott om 200–300 år gamla senvuxna tallar.

- Berget ligger under högsta kustlinjen och de renspolade hällarna, klapperstensfälten och strandvallarna som du finner här påminner om att havet en gång täckte berget, säger Pernilla Hansson, biolog på Länsstyrelsen Gävleborg.

Stora naturvärden

Sydväst om berget fortsätter reservatet i mer låglänt terräng. Här finns relativt stora arealer med varierad naturskogsartad skog samt äldre skogar med stor potential att utveckla höga naturvärden.

- Fynden av rödlistade arter och signalarter visar på områdets höga naturvärden, som inte finns i samma omfattning i omkringliggande skogar. Det är främst arter som är beroende av död ved eller av gamla, levande träd, som dvärgbägarlav, vintertagging och tallticka, avslutar Pernilla Hansson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss