Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu drar krisberedskapsveckan igång - och den är viktigare än någonsin

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Tiden med pandemin har gjort det tydligt hur det känns när vardagen vänds upp och ned.

I år firar Sverige 100 år av demokrati vilket också är årets tema för veckan. Sveriges motståndskraft börjar i det lilla och varje människas eget engagemang hjälper till att stärka samhället och i förlängningen demokratin. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Krisberedskapsveckans mål är att få fler privatpersoner att reflektera över hur de kan lösa vardagen vid kris eller samhällsstörning. Något som Gävleborgs län upplevt vikten av de senaste åren med både stora skogsbränder, pandemi och översvämningar.
Det är viktigt att människor skaffar sig en egen beredskap och hjälper till att stärka vårt lands förmåga att möta olika hot.

De senaste åren har Gävleborg drabbats av både skogsbränder, pandemin och översvämningar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg, Mostphotos

 – Utifrån de händelser vi haft den senaste tiden känns det än viktigare att försöka höja medvetandegraden hos medborgarna när det gäller hemberedskap, säger Johan Höglund, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Runt om i vårt län kommer olika insatser göras för att få gävleborgarna att reflektera över hur förberedda de faktiskt är. Både genom kampanjer på sociala medier, samarbeten med frivillighetsorganisationer och med hjälp av lokal media. Tillsammans kan vi stärka Sveriges förmåga!

Kontakt