Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna vill freda strömmingen

Fiskade strömming

Fyra Länsstyrelser i Norrland vill se ett fiskeförbud för att freda strömmingen i Bottniska viken. Detta efter att de rapporterade fångsterna minskat drastiskt under 2021.

I en skrivelse till näringsdepartementet vill länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten se akuta skyddsåtgärder för strömmingen. Detta med anledning av att det under 2021 har det rapporterats om kraftigt minskade fångster av strömming. Länsstyrelsen Västernorrland har gjort analyser av fångststatistiken under de senaste åren.

– Det behövs akuta åtgärder för strömmingsbeståndet i Södra Bottenhavet. Det finns en risk att bestånden kollapsar på grund av det höga fisketrycket som varat en alltför lång period, säger Per Bill, landshövding, Länsstyrelsen Gävleborg.

Även Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet (POKB) är oroade över strömmingsbeståndet i Bottniska viken och menar även att storleken på strömmingen har minskat vilket gör att en stor del av fångsten inte kan användas som livsmedel.

Skyddsåtgärder för bevarande

Samtidigt innebär dagens förvaltningsmodell, beslutad inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik, att ökade kvoter kunnat medges för 2021.

– Mycket tyder på att det finns flera olika strömmingsbestånd och då måste varje bestånd förvaltas för sig, efter egen bärkraft. Annars blir inte fisket långsiktigt uthålligt. Marina reservat eller fredningsområden behöver inrättas. Detta måste skyndsamt utredas vidare samt även genetiska analyser av strömmingen och på sikt även vad det hårda fisket betyder för andra arter och hela ekosystemet, säger Karl Gullberg, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Därför föreslår länsstyrelserna nu omedelbara skyddsåtgärder i form av ett fredningsområde i södra delarna av Bottenhavet under tidsperioden 1 januari till och med 31 mars. Detta bör kunna genomföras som en tillfällig akut åtgärd redan under 2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss