Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Överklagan om björnjakt avslås

Björn som rör sig i ett skogslandskap

Beslutet om skyddsjakt efter en björn i Bollnäs 8 september överklagades i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har nu kommit med sin dom i ärendet.

Den ursprungliga ansökan gällde en björn som vid upprepade tillfällen rört sig ogenerat i ett område i Bollnäs kommun, Öjungsbro. Där har den sedan våren 2021 sökt föda i soptunnor. De boende samverkade med Länsstyrelsen för att skrämma björnen utan framgång. Därefter konstaterade Länsstyrelsen att skyddsjakt var enda lösningen på problemet.

Beslutet överklagades 10 september av Svenska Rovdjursföreningen till Förvaltningsrätten i Luleå. Förvaltningsrätten beslutade att avbryta jakten för att se över beslutet redan samma dag.

Idag kom beslutet från förvaltningsrätten om att överklagandet avslås, det innebär att jakten kan återupptas enligt tidigare beslut. Detta fram till och med den 6 oktober.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss