Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

MSB tar del av länets lärdomar efter översvämningarna

Petronella Norell, enhetschef nationella insatser och civilskydd, Landshövding Per Bill och Generaldirektör Camilla Asp från MSB. Foto: Johanna Blavier

Petronella Norell, enhetschef nationella insatser och civilskydd, Landshövding Per Bill och Generaldirektör Camilla Asp från MSB. Foto Johanna Blavier

Under måndagen träffade Länsstyrelsen Gävleborg och gästrikekommunerna Camilla Asp, generaldirektör för MSB, för att diskutera erfarenheter efter översvämningarna den 18 augusti.

Steg för steg kunde Länsstyrelsen presentera händelseförloppet som ledde fram till översvämningarna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, generaldirektör Camilla Asp. En åtgärd för att förbättra framtida krishantering är att få ta del av de lärdomar som gjorts efter skyfallen som drabbade Gästrikland under augusti. Med på länk fanns representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner samt Trafikverket.

– Det känns viktigt att få träffa alla som varit inblandade och att de får berätta om hur de upplevde händelsen. De lärdomarna tar vi med oss för hela Sveriges räkning, säger Camilla Asp.

Mötet inleddes med en genomgång av vad det var som hände dagarna innan, under och efter översvämningarna. Arbetet med att hantera det som till en början var en osäker prognos började redan under måndagen den 16 augusti.

Sammanfattning av händelsen

Länsstyrelsens främsta uppgift var att få fram en lägesbild av händelsen och samordna resurser till räddningstjänster och andra inblandade aktörer.

En fördel var att covid-19-staben fortfarande var igång vilket gjorde att det gick fort att internt omgruppera staben och sammankalla till en samverkanskonferens tidigt på onsdagsmorgonen. Det senaste årets arbete på distans har gett en positiv effekt eftersom stabsarbetet fungerar effektivt även fast medarbetarna sitter hemma och jobbar. Något som kom väl till pass när många av Länsstyrelsens medarbetare inte kunde ta sig till jobbet på grund av avstängda vägar och viadukter.

Under förmiddagen besökte generaldirektör Camilla Asp Gävle Slott.

Under förmiddagen besökte generaldirektör Camilla Asp Gävle Slott.

– Det här blev större än vad vi någonsin kunnat tro, säger Jennie Berg, biträdande försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Gävleborg. Den stora katastrofen drabbade framför allt privatpersoner som fick egendom förstörd. Alla samhällsviktiga funktioner kunde upprätthållas.

Riskbedömning

I nästa steg handlade hanteringen om att analysera fortsatta risker såsom höga flöden i vattendrag och risk för ras och skred. Veckan efter översvämningen kom dessutom ytterligare en varning för mycket regn. Något som ledde till oro när marken redan var så mättad på vatten. Som tur var blev det inga större konsekvenser av det regnvädret.
I dagsläget pågår utvärderingar och utredningar om hur händelsen hanterades och hur det går att förbättra beredskapen inför framtida liknande händelser. Ett av de problem som Länsstyrelsen kan se är den enskilde medborgarens förväntan på samhällets förmåga att hjälpa till i dessa typer av situationer.

– Vi fick rapporter om att många medborgare hjälptes åt när räddningstjänsten var tvungen att prioritera det samhällsviktiga i första hand, berättar Malin Eriksson Stabschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Vid besöket i Gävle besökte Camilla Asp även Gästrike Räddningstjänst och några av de drabbade områdena i Gävle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss