Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter björn

Björn som rör sig i ett skogslandskap

Länsstyrelsen fattade den 8 september beslut om skyddsjakt efter en björn i Bollnäs kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 6 oktober 2021 i ett begränsat område.

En ansökan inkom till Länsstyrelsen angående en björn som rört sig i ett område i Bollnäs och där vält soptunnor vid upprepade tillfällen. Enligt rapporter så har björnen varit synlig i området sedan i slutet på mars 2021 och minst en gång varje vecka rivit ner soptunnor för att söka föda.

Sökande tillsammans med boende i området har försökt att lösa problemet genom en tät kontakt med renhållningsföretaget. Soptunnor har låsts in och de har tagit hem sopor i den mån det har gått men utan resultat. Försök att skrämma björnen har varit fruktlösa. De berörda har även haft dialog med Länsstyrelsen för att undersöka ytterligare förebyggande åtgärder.

Jakt har även bedrivits i området under årets licensjakt efter björn, där en individ fälldes. Några dagar efter avslutad jakt dök dock björnen upp för ett nytt besök bland tunnorna.

Länsstyrelsen bedömning

Med hänvisning till att beteendet pågått en längre tid tillsammans med att björnen inte viker av vid skrämselåtgärder, är att björnen klassa som en problemindivid som i längden riskerar att orsaka allvarlig skada.

Länsstyrelsen konstaterar att sökanden tillsammans med boende har undersökt och vidtagit de skadeförebyggande åtgärder som finns tillgängliga till fullo och att det saknas lämpliga lösningar. Länsstyrelsen bedömer därför att det inte finns någon annan lösning än att bevilja skyddsjakt.

Kontakt