Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan du åtgärda en skadad vägtrumma

I samband med den senaste tidens regnoväder har flera delar i infrastrukturen i Gästrikland påverkats. I vissa fall har vägtrummor helt spolats bort. Om du behöver åtgärda en vägtrumma akut kan du lämna in en redovisning i efterhand till länsstyrelsen.

När du vill åtgärda en vägtrumma som ligger i ett vattendrag behöver du lämna in en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger då besked om vilka förutsättningar som gäller för trumbytet. Om en vägtrumma behöver bytas akut så får du göra bytet utan att lämna in en föranmälan till länsstyrelsen. Du kan dokumentera arbetet med fotografier och skicka in en redovisning i efterhand.

- Det vi vill ha är en tydlig dokumentation av utfört arbete, hur trumman ligger och en kort beskrivning av hur arbetet utförts, säger Hanna Karlsson, enhetschef på Enheten för vattenverksamhet och fiske.

Det är viktigt att du anlägger trumman på ett bra sätt så att det inte uppstår vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer. Länsstyrelsen rekommenderar att du använder dig av en valvbåge. Då bevaras den naturliga bottnen i vattendraget och vattnet får ett mer naturligt flöde. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Enheten för vattenverksamhet och fiske.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss